Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU PALACZDUNOWO.EU Z DNIA 19 MARCA 2020

 1. Sprzedającym towarów w sklepie jest firma Pałac Zdunowo Zuzanna Chwiejczak z siedzibą w Załuskach przy ulicy Zdunowo 50, kod pocztowy 09-142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod NIP 5671906032, REGON 360126707.
 2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu +48 23 661 98 00, adresem email ola.piotrowska@palaczdunowo.pl lub listownie na adres siedziby firmy.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu do 3 dni od otrzymania zamówienia. Sprzedawca musi ustosunkować się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Celem reklamacji prosimy o kontakt w sposób opisany w pkt. 2 niniejszego regulaminu.
  1. Spory wynikające z reklamacji mogą być pozasądowo rozpatrywane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie. Procedury rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na platformie ODR Komisji Europejskiej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 4. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze względu na krótki czas przydatności dostarczanych towarów spożywczych.
 5. Płatność za zamówienie może być zrealizowana
  1. Internetowo kartą płatniczą. Dostępne formy płatności to karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotami obsługującymi płatności online jest Blue Media S.A., PayPal oraz PayPro SA.
  2. Szybkim przelewem. Podmotem obsługującym płatność szybkim przelewem jest PayPro SA.
  3. Gotówką przy odbiorze zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 7. Dostawa zamówienia złożonego przed godziną 13:00 zostanie zrealizowana tego samego dnia dla adresów na terenie powiatu Warszawskiego. Dostawa zamówienia złożonego po godzinie 13:00 zostanie zrealizowana następnego dnia dla adresów na terenie powiatu Warszawskiego. Dostawa poza terenem powiatu Warszawskiego zostanie zrealizowana w czasie do 3 dni roboczych. Czas złożenia zamówienia jest czasem uzyskania pozytywnej autoryzacji karty w przypadku płatności kartą. Czas złożenia zamówienia jest czasem otrzymania przez Kupującego potwierdzenia w przypadku płatności gotówką.
  1. Dostawa na terenie powiatu Warszawskiego jest realizowana bezpłatnie.
  2. Koszt dostawy poza terenem powiatu Warszawskiego to 15 zł.
 8. Administratorem danych osobowych jest Pałac Zdunowo Zuzanna Chwiejczak z siedzibą w Załuskach przy ulicy Zdunowo 50, kod pocztowy 09-142, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod NIP 5671906032, REGON 360126707. Dane przechowywane przez administratora to imię, nazwisko, adres, dane płatnicze, dane cookies przeglądarki internetowej oraz dane zamówienia Kupującego. Dane przetwarzane są zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim, o ile nie jest to konieczne do realizacji płatności lub dostarczenia zamówienia. Kupujący ma prawo do zmiany lub usunięcia danych. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego regulaminu.